Product

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ถูกนำเสนอและใช้อย่างแพร่หลาย ในการเติมเต็มคุณค่าแห่งโภชนาการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และเป็นหนึ่งตัวช่วยในการสนับสนุนการลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการรักษาในบางกรณี เฮลธิแมกซ์ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบรนด์สินค้าคุณภาพอันหลากหลาย เพื่อเป็นโภชนาการเพื่อการป้องกัน ด้วยส่วนผสมและคำแนะนำจากเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ

< Previous1 2 Next >

  เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข

เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข ร่วมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมและการทำงานในฐานะวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมเริ่มต้นโครงการสมทบทุน สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลศิริราช บริษัท เฮลท์ . . .

Special Articles

 หายใจถูกวิธี... ดีต่อสุขภาพ. . .

 รู้ไหมว่า อาการปวดหลังเพราะนั่งนาน มีสาเหตุสำคัญมาจาก การนั่งที่ “ผิดท่า” อยากทราบว่าถ้าจะซื้อยาอมฆ่าเชื้อแก้เจ็บคอ จะเลือกอย่างไรดีค่ะ...

 อยากทราบว่าผดและผื่นต่างกันอย่างไร และมีวิธีการป้องกัน หรือรักษาอย่างไรได้บ้างค่ะ

more detail...