Product

อุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ

จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการอันหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี นวัตกรรมได้รับการคิดค้นและนำเสนอผ่านเทคโนโลยีและการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เฮลธิแมกซ์ ได้ทำหน้าที่ในการค้นหาและนำเสนอนวัตกรรมเหล่านั้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี หลากหลายนวัตกรรมได้ถูกจัดเตรียมไว้เป็นทางเลือกสำหรับท่านสมาชิกและลูกค้าคนสำคัญ คุณภาพคัดสรรได้ถูกนำเสนอผ่านแบรนด์ชั้นนำทั้งจากฟากฝั่งตะวันตกและตะวันออก เรามีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นส่วนเติมเต็มของการมีสุขภาพดี ในทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว

< Previous1 2 3 Next >

  เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข

เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข ร่วมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมและการทำงานในฐานะวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมเริ่มต้นโครงการสมทบทุน สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลศิริราช บริษัท เฮลท์ . . .

Special Articles

 หายใจถูกวิธี... ดีต่อสุขภาพ. . .

 รู้ไหมว่า อาการปวดหลังเพราะนั่งนาน มีสาเหตุสำคัญมาจาก การนั่งที่ “ผิดท่า” อยากทราบว่าถ้าจะซื้อยาอมฆ่าเชื้อแก้เจ็บคอ จะเลือกอย่างไรดีค่ะ...

 อยากทราบว่าผดและผื่นต่างกันอย่างไร และมีวิธีการป้องกัน หรือรักษาอย่างไรได้บ้างค่ะ

more detail...