องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช


องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และกล่าวยกย่องว่าพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ล้วนแต่เป็นเครื่องสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” อย่างแท้จริง ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของประชากรไทยและโลกในการต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญต่าง ๆ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาและจะทรงเป็นแรงบันดาลใจสำหรับองค์การอนามัยโลกที่จะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของไทยต่อไป

" ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ "

ขอขอบคุณวิดีโอจาก YouTube