องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจ

องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และกล่าวยกย่องว่าพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ...

  เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข

เฮลธิแมกซ์ เติมเต็มคุณค่าในห่วงโซ่สาธารณสุข ร่วมสนับสนุนการดูแลสุขภาพผ่านการมีส่วนร่วมและการทำงานในฐานะวิชาชีพเภสัชกรรม พร้อมเริ่มต้นโครงการสมทบทุน สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลศิริราช...

  หายใจถูกวิธี... ดีต่อสุขภาพ

การหายใจที่ดีนอกจากจะต้องหายใจในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์และหลีกเลี่ยงมลพิษ ควันพิษ สารเคมีแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือ การหายใจด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การหายใจที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ เพราะร่างกายหายใจอย่างอัตโนมัติ เป็นการหายใจ แบบปกติธรรมดา แต่แท้จริงแล้วคนเราสามารถฝึกควบคุมวิธีการหายใจ ให้ส่งผลดี ต่อสุขภาพได้

  อยากทราบว่าถ้าจะซื้อยาอมฆ่าเชื้อแก้เจ็บคอ จะเลือกอย่างไรดีค่ะ...

คนส่วนใหญ่มักจะมีประสบการณ์ในการใช้ยาอมที่ผสมยาปฏิชีวนะแล้วรู้สึกว่า มีอาการดีขึ้น บรรเทาอาการเจ็บคอได้ดี ก็เป็นเพราะยาอมตัวนั้นผสมกับยาอื่นๆ ดังกล่าว เช่น ยาชา ยาแก้ปวด จึงทำให้ไม่รู้สึกเจ็บคอในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ...

 Mission

        Healthy Max มีพันธกิจอันทรงคุณค่ายิ่ง ในการทำหน้าที่สนับสนุนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการส่งมอบโอกาสของการมีสุขภาพดี ผ่านคุณค่าจากผลิตภัณฑ์คุณภาพอันหลากหลาย ที่ได้รับการศึกษา สรรหา คัดเลือกอย่างประณีต และปรับปรุงพัฒนากระบวนการการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทำงานร่วมมือกับทุกหน่วยงานและทุกวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพ  . . .