News
Pharmacy & Health
โรคเกาต์
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Smiley face

                โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดจากการสะสมของผลึกกรดยูริกภายในข้อ ซึ่งเป็นผลจากการมีระดับกรดยูริกในเลือดสูงเป็นเวลานาน   โรคเกาต์เป็นโรคเรื้อรังที่มักเกิดในเพศชายที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และอาจมีปัจจัยทางกรรมพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อที่ม . . .
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Smiley face
               โดยปกติหัวใจจะเต้นด้วยอัตรา 60 - 100 ครั้ง/นาที ในขณะเดินหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเป็นประมาณ 80 -100 ครั้งต่อนาทีและมากกว่า 100 ครั้งต่อนาที ในขณะวิ่ง
 
               ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หมายถึง ภา . . .
ดูแลตนเองอย่างไรใน “ วัยทอง”
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Smiley face

                    ดูแลตนเองอย่างไรใน “ วัยทอง”

                &nbs . . .

ปัญหากลุ่มอาการนอนกรน และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Smiley face


                นอนกรนเป็นอาการที่พบบ่อยมากและเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย  ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ  แท้จริงแล้ว เสียงกรนเป็นอาการที่บ่งบอกว่า   กำลังมีการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้น ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่ จมูก ช่องลำคอโคนลิ้น หรือ บางส่วนของกล่องเสียง ซึ่งเกิดการหย่อนตัวลงเกิดขึ้นในขณะนอนหลับจนทำให้เมื่อลมหายใจ ผ่านเนื้อเยื่อดังกล่าว เกิ . . .

Know Your Numbers ท่านทราบค่าระดับความดันโลหิตของตนเองหรือยัง
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Smiley face

                 ปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูง นับเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญ  โดยในปัจจุบันมีประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเป็น โรคความดันโลหิตสูง และมีการคาดการณ์ว่าในป . . .

โรคลมแดด ฮีทสโตรก(Heat stroke) ภัยร้ายจากภาวะโลกร้อน
fiogf49gjkf0d
Smiley face

                โรคลมแดด ฮีทสโตรก(Heat stroke) ภัยร้ายจากภาวะโลกร้อน                  < . . .

“รักไต ใส่ใจสุขภาพ”
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d


            ไตเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายมนุษย์ที่มีความมหัศจรรย์และมีความจำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิต คนปกติมีไต 2 ข้างวางอยู่บริเวณกลางหลังข้างละ 1 อัน ไตทำหน้าที่กลั่นกรองน้ำ เกลือแร่ และสารเคมีส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการ พร้อมกับทำการคัดหลั่งของเสียออกจากร่างกายในรูปของน้ำปัสสาวะผ่านกรวยไตลงไปเก็บกักในกระเพาะปัสสาวะ เพื่อให้พร้อมในการกำจัดทิ้งออกทางท่อปัสสาวะ นอกจากนี้ไตยังทำหน้าที่ปรับสมดุลของสาร น้ำ เกลือแร่ในร่างกายและทำการสร้างสารและฮ . . .

รู้เท่าทัน ป้องกันมะเร็งได้
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Smiley face Smiley face
        ด้วยเหตุที่มีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกมากเป็นอันดับต้น ๆ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) และสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (Union for Internatio . . .
โรคที่ต้องเฝ้าระวังในฤดูหนาว
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d


        เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในฤดูหนาวเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยโรคที่มักพบได้ . . .

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
             ในกรณีปกติทั่วไป เรามักจะพบแพทย์เมื่อมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเท่านั้น ดังนั้นคงสงสัยกันว่า ในเมื่อเราสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย ทำไมต้องไปตรวจร่างกายด้วย แต่ในภาวะปัจจุบันที่ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ อยู่กับความเร่งรีบ ทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิตและมีภาระกิจรัดตัว ดังนั้นความสมบูรณ์ทางสุขภาพจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  เป็นต้นทุนหลักที่สำคัญในการทำงานทั้งหมด  การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะเป็นการช่วยประเมินการทำงานขอ . . .
ดูแลสุขภาพเท้า ใครว่าไม่สำคัญ
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        เท้าเป็นอวัยวะที่ทำงานหนัก ในขณะเดินมีแรงกระทำต่อเท้าข้างละประมาณ 120% ของน้ำหนักตัว  และในขณะวิ่งมีแรงกระทำต่อเท้าสูงถึงข้างละประมาณ 275% ของน้ำหนักตัว มีการศึกษาพบว่าผู้ชายน้ำหนักตัว 68  กิโลกรัม เท้าแต่ละข้างต้องรับน้ำหนัก  63.5  ตันในขณะเดิน และสูงถึง 100 ตัน เมื่อวิ่งเป็นระยะทาง 1.6  กิโลเมตร มีผู้ประมาณการไว้ว่าชั่วชีวิตของมนุษย์ผู้หนึ่งจะใช้เท้าเดินเป็นระยะทางเฉลี่ยถึง 120,000 - 160,000 กิโลเมตร  ซึ่งยาวมากกว่า  3  ถึง 4 เท่า ของระยะทางรอบโลกเสียอีก  ดังนั้น เมื่อเท้าต้ . . .
กระดูกพรุน ภัยเงียบที่ป้องกันได้
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
            โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) เกิดจากความหนาแน่นของกระดูก (Bone Density) น้อยผิดปกติ และคุณภาพกระดูก (Bone Quality) ผิดปกติ ทำให้ความแข็งแกร่งของกระดูกลดลง ส่งผลให้กระดูกหักง่าย โรคกระดูกพรุนเป็นโรคเรื้อรังของกระดูกที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะสตรีวัยหมดประจำเดือน และเกิดได้จากหลายสาเหตุ
             โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มักถูกมองข้ามเนื่องจากไม่มีอาการจนกว่าจะเกิดภาวะแทรกซ้อน จึงเป็นโรคที่ไม่ค่อยได้รับการตรวจหรือรักษา จากการศึกษาพบว่าผู้หญิงอายุ 45-75 ปี มากกว่าร้อยละ 86 . . .
อย่างไรถึงเรียกว่าโรคหัวใจ
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        โดยสถิติจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า โรคหัวใจคร่าชีวิตคนทั่วโลกถึงปีละ 17 ล้านรายต่อปี ในขณะที่สถานการณ์ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตมากถึงชั่วโมงละ 4 ราย นับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง โดยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าปัจจุบันสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเป็น 3 เท่าในรอบ 10 ปี และโรคหัวใจคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรที่เป็นผู้ใหญ่
อาการอย่างไรที่แสดงว่าเป็นโรคหัวใจ
อาการผิดปกติเบื้องต้นของหัวใจและร่างกาย ซึ่งอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่า มีอัตราเสี่ยงต่อก . . .
ภาวะกระดูกพรุนในคุณแม่วัยทอง
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        อาคารบ้านเรือนจะแข็งแรงได้จะต้องมีเสาและคานที่แข็งแรงฉันใด ร่างกายของเราจะคงรูปร่างอยู่ได้ก็ต้องมีกระดูกที่แข็งแรงฉันนั้น หากเสาและคานไม่แข็งแรง บ้านก็จะพังทลายลงได้ง่ายเมื่อถูกลมพายุเพียงเบาๆ พัดผ่าน  ในทำนองเดียวกัน หากกระดูกของเราไม่แข็งแรงก็จะหักได้ง่ายแม้จะได้รับแรงกระแทกที่ไม่รุนแรงนัก  
        โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่ทำให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง หากตัดเนื้อกระดูกของผู้ที่เป็นโรคนี้มาตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์จะพบว่าเนื้อกระดูกมีรูพรุนเต็มไปหมด คล้าย . . .
ร่วมกันเฝ้าระวังไวรัสตับอักเสบ
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
สาเหตุของโรคตับอักเสบ
        1. เชื้อไวรัส มีหลายชนิดได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ เอ, บี, ซี, ดี, อี
        2.  เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
        3. ยาบางชนิด เช่น ยารักษาวัณโรค Halothane, Isoniazid, Methyldopa, Phenytoin, Valproic Acid, Sulfonamide Drugs. ผู้ป่วยหากได้ Acetaminophen (พาราเซตามอล) ในขนาดสูงมากก็สามารถทำให้ตับถูกทำลายได้
        . . .
ภาวะโลหิตจาง
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        เคยมีอาการเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง อ่อนเพลีย หงุดหงิด หน้ามืด เวียนศีรษะ ใจสั่น หรือมีคนทักว่าซีด เหลือง หรือไม่ หากมี เป็นไปได้ว่าคุณอาจกำลังมีภาวะโลหิตจางอยู่ 
อาการบ่งชี้ว่ามีภาวะโลหิตจาง 
1. อาการเหนื่อยง่าย เหนื่อยง่าย หมายถึง รู้สึกเหนื่อยผิดปกติเวลาที่ต้องออกแรง เช่น เคยเดินบันไดได้โดยไม่เหนื่อยแต่กลับเหนื่อย ถ้ามี
โรคหอบหืดในเด็ก
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        คุณพ่อคุณแม่เคยสังเกตไหมว่า ลูกน้อยของเรามีอาการหายใจเป็นยังไงกันบ้าง ปกติดีหรือว่ามีอาการหอบ ไอ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจติดขัด หรือบางครั้งอาจจะมีเสียงดังวี้ดเวลาหายใจ อาการเหล่านี้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายและเป็นเรื้อรัง ถ้าลูกน้อยของเราหรือว่าเด็กๆ มีอาการหายใจดังที่กล่าวมาข้างต้น แสดงว่าเด็กอาจมีอาการเป็นโรคหอบหืด
        โรคหอบหืด เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นม . . .
เตรียมตัวรับโรคหน้าร้อน
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        แม้ว่าอากาศในระยะหลังๆจะแปรปรวน มีทั้งหนาวเย็น  ฝนตก พายุแปรปรวน ไม่คงที่ แต่ถึงอย่างไร ก็คงต้องยอมรับความจริงที่ว่า ประเทศไทยอย่างไรก็ยังคงเป็นประเทศที่อยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตร ซึ่งคงหนีไม่พ้นอากาศร้อนในหน้าร้อนที่จะถึงนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนตามกระแสภูมิอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นทุกวัน   ปัญหาที่พบกันอยู่บ่อยครั้งก็คือ ปัญหาโรคภัยต่าง ๆ ซึ่งไม่ว่าจะหน้าร้อน หรือหน้าหนาว ปัญหานี้มักจะเป็นประเด็นให้ต้องพูดถึงอยู่ร่ำไป ดังนั้นในครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องโรคภัยต่าง ๆ 7 โรคที่มักพบในฤดูร้อน ๆ แบบนี้ 
มารู้จักโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรือ ชื่อภาษาไทยเรียกว่า กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนั้น เป็นชื่อเรียกกลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่สามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือติดต่อผ่านตัวนำโรค (พาหะ) หรือสารคัดหลั่งต่างๆ หากแต่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากวิถีการดำเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวาน มัน เค็มจัด และมีความเครียด เป็นโรคที่มักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่ได้มีการรักษาควบ . . .
พังผืดฝ่าเท้าอักเสบ, รองช้ำ ( Plantar fasciitis )
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
                พังผืดฝ่าเท้า (plantar fascia) เป็นแผ่นเนื้อเยื่อเหนียวที่ยึดอยู่ระหว่างกระดูกส้นเท้า เพื่อให้กระดูกฝ่าเท้ามีโครงสร้างเป็นหลังคาโค้ง คล้ายสายธนูที่ยึดคันธนูให้โค้ง เมื่อโครงสร้างของเท้าโค้ง จึงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทกเวลาลงน้ำหนักได้ดี (คล้ายกับโช้คอัพของรถยนต์) เราสามารถคลำพังผืดนี้ได้โดยการเกร็งกระดูกนิ้วเท้าขึ้นด้านบน  ก็จะคลำพบพังผืดฝ่าเท้าที่กำลังตึงอยู่
     &nb . . .
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับอาการปวดหลัง
fiogf49gjkf0d
        ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากมักมีปัญหาด้วยกลุ่มอาการปวด หรือ pain syndrome โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการปวดหลัง ซึ่งอาจจะเป็นได้ตั้งแต่การปวดเฉพาะช่วงเอว หรือปวดขึ้นมาถึงบริเวณต้นคอ โดยในรายที่ปวดมากอาจเคยได้รับการผ่าตัดมาบ้างแล้ว ส่วนรายที่เป็นไม่มากแม้จะไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่ก็ก่อความรำคาญให้ไม่น้อย หรือบางคนต้องเปลี่ยนงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือหยุดกิจกรรมบางอย่างจากการปวดหลังทีเดียว  เพราะฉะนั้นการเรียนรู้โรคปวดหลังเอาไว้บ้าง อาจช่วยคุณได้มากกว่าที่คิด

สาเหต . . .
เอดส์ โรคร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        ต้องยอมรับว่า หนึ่งในโรคติดต่อที่คนรู้จักความน่ากลัวของมันเป็นอย่างดี ก็คือ " โรคเอดส์ " และรู้กันดีว่า "โรคเอดส์ " เป็นโรคร้ายแรงที่ยังไม่มีตัวยาใดมารักษาให้หายขาดได้ อีกทั้งยังพบผู้ติดเชื้อเอดส์ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นจึงทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดเอาวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันเอดส์โลก เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายจาก โรคเอดส์ นั่นเอง และครั้งนี้ Health Monitoring  จึงขอน . . .
โรคเบาหวานกับภาวะแทรกซ้อน
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินหรือจากการดื้อต่อฤทธิ์ของอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น   คำถามต่อมา “อินซูลินคืออะไร” อินซูลินเป็นฮอร์โมนสำคัญตัวหนึ่งของร่างกาย สร้างและหลั่งจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ทำหน้าที่เป็นตัวพาน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิต ถ้าขาดอินซูลินหรืออินซูล . . .
การดูแลเบื้องต้นเมื่อข้ออักเสบเฉียบพลัน
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการข้ออักเสบเฉียบพลันมีได้หลากหลายสาเหตุ ตั้งแต่อุบัติเหตุจากการหกล้ม ข้อพลิก หรือเป็นโรคเกาต์ โรคเกาต์เทียม การติดเชื้อโรคในข้อ และเลือดออกในข้อ ซึ่งผู้ป่วยอาจจะดูแลตัวเองด้วยวิธีการเบื้องต้นดังต่อไปนี้ก่อนจะไปพบแพทย์ 
วิธีการดูแลรักษาเบื้องต้น
        • 1-2 วันแรก     พักและงดใช้งาน โดยอาจสวมปลอกหุ้มข้อหรือใช้ผ้าพันรอบข้อที่มักต้องมีการเคลื่อนไหว รวมถึงประคบรอบข้อด้วยผ้าเย็นนานครั้งละ 15-20 นาทีทุก 4 ชั่วโมง ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นการป . . .
รู้ได้อย่างไรว่าเป็นอัลไซเมอร์
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
        เนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 21 กันยายนเป็นวันอัลไซเมอร์โลก ทีมงานจึงขอนำความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
โรคอัลไซเมอร์มาแบ่งปันกันครับ
        โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคทางสมองที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองที่มีการฝ่อตัวและตายลงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เป็นผลทำให้ความสามารถของสมองในด้านสติปัญญาลดลงอย่างช้าๆ และเสื่อมลงอย่างต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดความจำเสื่อม การเสียความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การใช้ภาษา การควบคุมอารมณ์ มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่แปลกแตกต่างไปจากปกติ  บางรายอาจมีอาการสับสน ประสาทหล . . .
ป้องกันลูกรักจากโรค มือ เท้า ปาก
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
                โรค มือ เท้า ปาก และโรคจากเชื้อเอนเตอโรไวรัส 71 นับเป็นโรคที่ระบาดในเด็กโรคหนึ่ง ที่พบทุกปี โดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มเข้าหน้าฝนเป็นช่วงที่มีอัตราการระบาดของโรคนี้สูง เพราะฉะนั้น เรามาทำความรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า 
โรค มือ เท้า ปาก
เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็ก ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้าฝน โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเตอโรไวรัส ซึ่งมีหลายตัวที่ทำให้เกิดได้ โดยเชื้อที่รุนแรงที่สุด คือ เอนเตอโรไวรัส 71 หรือเรียกสั้นๆ ว่าเชื้อ อีวี 71 ที่มีการระบาด . . .
ไวรัสตับอักเสบบี ( Viral Hepatitis ) รู้เท่าทัน ป้องกันได้
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
 โรคไวรัสตับอักเสบบีคืออะไร
         โรคไวรัสตับอักเสบ บี คือ โรคติดเชื้อที่ตับที่เกิดจากไวรัสตับอักเสบชนิดบี  โดยเชื้อไวรัสจะบุกรุกเข้าไปสู่เซลล์ตับและก่อให้เกิดการอักเสบขึ้น ในบางกรณีเชื้อไวรัสอาจอยู่นิ่งเป็นปีๆ โดยที่ผู้มีเชื้อไม่ทราบเลยว่าตนเองมีเชื้ออยู่ในร่างกาย  เชื้อไวรัสดังกล่าวสามารถแบ่งตัวได้อย่างรวดเร็วในเซลล์ตับซึ่งส่งผลให้มีปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อให้เกิดการอักเสบและทำลายเซลล์ขึ้น    
 โรคไวรัสตับอักเสบ บี เป็นโรคที่พบได้ทั่วไปหรือไม่?
มารู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Novel Coronavirus)
fiogf49gjkf0d
มารู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 (Novel Coronavirus)
             โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า คือ โรคติดเชื้อซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ที่ทำให้เกิดอาการป่วยในคนและสัตว์ ซึ่งเชื้อไวรัสโคโรน่า มีสายพันธุ์ก่อให้เกิดอาการป่วยในคน ที่แสดงความรุนแรงต่างกัน ตั้งแต่เป็นไข้หวัดธรรมดา จนถึงสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส  เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส พบการระบาดปี ค.ศ. 2003 โดยพบเริ่มจากประเทศจีนแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก พบรายงานผู้ป่วยโรคซาร์สทั้งสิ้นมากกว่า 8,000 ราย และเสียชีวิตมากกว่า 750 ราย แต่ขณะนี้ (ปี ค.ศ. 2013) ไม่พบการระบาดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน . . .
ข้อเข่าเสื่อม ( Knee Osteoarthritis )
fiogf49gjkf0d
              ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อเข่ากันก่อน  ข้อเข่าประกอบไปด้วยกระดูกสำคัญ ๆ 3 ส่วนนั่นก็คือ กระดูกต้นขา( Femur ) ซึ่งเป็นกระดูกส่วนบนของเข่า ส่วนที่สองเป็นกระดูกหน้าแข้ง ( Tibia )ซึ่งเป็นกระดูกส่วนล่างของหัวเข่า และส่วนสุดท้ายก็คือกระดูกลูกสะบ้า( Patella )ซึ่งเป็นกระดูกที่อยู่ด้านหน้า โดยในส่วนบริเวณข้อเข่านั้นจะมีกระดูกอ่อน(Cartilage) อยู่เป็นรูปครึ่งวงกลม กระดูกชิ้นนี้นี่เองที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทำหน้าที่กระจายน้ำหนักเพื่อไม่ให้กระดูกรับน้ำหนักมากเ . . .
ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ต้องระวัง
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
      ความดันโลหิตสูง หมายถึง การที่มีแรงดันบนหลอดเลือดแดงมากกว่าปกติ  โดยปกติค่าความดันโลหิต จะประกอบด้วย ความดันตัวบน เรียกว่า ความดันซิสโตลิค (Systolic Pressure) ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกความดันบนหลอดเลือดแดงเมื่อหัวใจบีบตัวเพื่อฉีดเลือดออกจากหัวใจผ่านไปตามหลอดเลือด และความดันตัวล่าง เรียกว่า ความดันไดแอสโตลิค (Diastolic Pressure) เป็นความดันบนหลอดเลือดแดงเมื่อหัวใจมีการคลายจากการบีบรัด
      ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงไว้ว่า“ความดันโลหิตสูง” คือ สภาวะที่ค่าของความดันเล . . .
โรคภูมิแพ้(Allergies) รู้ทันโรคอย่างไร จึงจะไม่แพ้
fiogf49gjkf0d
        โรคภูมิแพ้ เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งเป็นระบบกลไกที่มีหน้าที่ป้องกันร่างกายจากสิ่งแปลกปลอมภายนอก  เช่น เชื้อโรคต่าง ๆ สารเคมี  ฝุ่น  พืช  ละอองเกสร  ขนสัตว์  เป็นต้น  มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้มากกว่าปกติหรือไวเกินกว่าปกติ  ทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้น (ไม่เกิดในคนปกติ) 
        สิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ดังกล่าว เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ (allergen)กลไกหลักของการเกิดอาการแพ้เกิดจากการที่ร่างกายได้สัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งครั้งหนึ่งร่างกายของเราเคยได้รับมาก่อนและจดจำเอาไว้  พอได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนั้นอ . . .
รับมือโรคท้องเสียอย่างไร ในหน้าร้อน
fiogf49gjkf0d
        เมื่อใกล้ถึงหน้าร้อนในแต่ละปี หลายๆคนอาจตื่นเต้นที่จะได้ลาพักร้อน ไปพักผ่อนหย่อนใจ แต่ภัยร้ายที่ต้องระวังที่มักมากับหน้าร้อนอย่างหนึ่งก็คือ โรคท้องเสีย เนื่องจากอากาศที่ร้อนและอบอ้าว จะทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย ยิ่งถ้าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีสุขลักษณะส่วนตัวที่ไม่ดีนัก ก็มีโอกาสท้องเสียได้ง่าย 
โรคท้องเสีย (Diarrhea) ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่พบได้บ่อยนั้น จริงๆแล้วเป็นปัญหาระดับโลกเลยทีเดียว เพราะเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กทั่วโลก โดยเฉพาะในหน้าร้อนโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คำนิยามว่า 
     &nbs . . .
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ โรค Office Syndrome หรือโรคของคนทำงานออฟฟิศ
fiogf49gjkf0d
Smiley face
              Office Syndrome เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงาน ซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสม หรือการนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือเกิดจากการทำงานซ้ำๆ เป็นระยะเวลานานๆ จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศต่างๆ ต้องสูญเสียรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากปัญ . . .